Η παιδαγωγική Waldorf στην Ελλάδα

Home / Η παιδαγωγική Waldorf στην Ελλάδα
Στην Αθήνα λειτουργούν λειτουργούν διάφορες πρωτοβουλίες προσχολικής αγωγής με βάση τις αρχές της παιδαγωγικής Waldorf. Επιπρόσθετα, σε μερικές από αυτές διοργανώνονται σε εβδομαδιαία βάση ομάδες μητέρων-νηπίων και δημιουργικά εργαστήρια για παιδιά δηµοτικού. Πρωτοβουλίες εμπνευσμένες από τη μέθοδο Waldorf λειτουργούν επίσης στο λεκανοπέδιο Αττικής και σε άλλα μέρη της Ελλάδας (Κρήτη, Έδεσσα, Χίο).
Οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί αυτών των πρωτοβουλιών εργάζονται για τη δημιουργία νηπιαγωγείων και δημοτικού σχολείου Waldorf στην Αττική. Βρίσκονται σε συνεργασία με έλληνες εκπαιδευτικούς που έχουν εκπαιδευτεί ή/και εργαστεί σε σχολεία Waldorf στο εξωτερικό, καθώς και με ένα διεθνές δίκτυο από εκπαιδευτικούς, ακαδημαϊκούς και φορείς που στηρίζουν την προσπάθεια προώθησης της παιδαγωγικής Waldorf στην Ελλάδα και την ίδρυση σχολείων στην ελληνική επικράτεια.
Από το 2000 λειτουργεί στην Αθήνα ο «Σύλλογος Φίλων της Παιδαγωγικής Waldorf» που σκοπό έχει την προώθηση της παιδαγωγικής Waldorf στην Ελλάδα μέσα από δράσεις, όπως η μετεκπαίδευση δασκάλων, η οργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων για γονείς, η μετάφραση θεωρητικών κειμένων και εκπαιδευτικού υλικού.