«Η υψηλότερη επιδίωξή μας είναι να προάγουμε ελεύθερους ανθρώπους, ικανούς να δίνουν οι ίδιοι νόημα και κατεύθυνση στη ζωή τους»

Rudolf Steiner (1861-1925)

Το σχολείο Waldorf αποτελεί μία ανθρωπιστική και ολιστική προσέγγιση στην παιδαγωγική με βάση την εκπαιδευτική φιλοσοφία του αυστριακού επιστήμονα, πνευματικού ερευνητή και παιδαγωγού Rudolf Steiner, που έχει στηρίξει τη σκέψη του σε μεγάλο βαθμό στο έργο του Goethe, αναπτύσσοντας μια γνωσιολογική- φιλοσοφική πρόταση που ονομάζεται «ανθρωποσοφία».

Τα σχολεία Waldorf ή «ελεύθερα σχολεία» δεν κατευθύνονται από κανέναν κρατικό ή άλλο οργανισμό. Κάθε σχολική μονάδα είναι διοικητικά ανεξάρτητη, με τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς να αποτελούν τα υπεύθυνα όργανα.

Ως αποκλειστικό σκοπό έχουν την πολύπλευρη συγκρότηση του παιδιού και την αρμονική ανάπτυξη της υγείας του σώματος, της ισορροπίας της ψυχής και της ελευθερίας του πνεύματος.

Η παιδαγωγική Waldorf υπογραμμίζει τον ρόλο της φαντασίας, της κριτικής σκέψης και της δημιουργικότητας στη μάθηση και ενσωματώνει ισάξια θεωρητικές, πρακτικές και καλλιτεχνικές δραστηριότητες σε όλη τη διδακτέα ύλη.

Επιδίωξη της συγκεκριμένης παιδαγωγικής είναι να στηρίξει το παιδί και τον νέο άνθρωπο στην πορεία του προς την αυτογνωσία. Πρωταρχικός στόχος της είναι να αναπτύξει ελεύθερους, ηθικά υπεύθυνους και ολοκληρωμένους ανθρώπους, εξοπλισμένους με γνώση, κοινωνικές δεξιότητες και δημοκρατική συνείδηση. Από τον παιδόκηπο μέχρι το λύκειο, το σχολείο αποτελεί μια οργανική ενότητα, όπου οι δάσκαλοι, οι γονείς και οι μαθητές συμμετέχουν σε ένα δυναμικό και δημιουργικό κοινωνικό περιβάλλον, στο οποίο ο άνθρωπος αναγνωρίζει την αποστολή του στη ζωή και την ευθύνη του στον κόσμο.

Ξεκινώντας από ένα σχολείο για τους εργάτες της βιομηχανίας Waldorf-Astoria στη Στουτγάρδη το 1919, τα σχολεία Waldorf αποτελούν πλέον μία από τις μεγαλύτερες ανεξάρτητες κινήσεις σχολείων διεθνώς. Σήμερα, η συγκεκριμένη παιδαγωγική προσέγγιση εφαρμόζεται σε 1.100 σχολεία, 2.000 νηπιαγωγεία και 650 κέντρα ειδικής διαπαιδαγώγησης (ειδικής αγωγής) Waldorf σε 60 χώρες σε όλες τις ηπείρους.