Δέξου το παιδί με ευλάβεια
Διαπαιδαγώγησε το με αγάπη
Άφησέ το προς την ελευθερία
Rudolf Steiner

Η παιδαγωγική Waldorf στηρίζεται σε μια βαθιά προσέγγιση της γνώσης του ανθρώπου και των σταδίων ανάπτυξής του, από παιδί σε ενήλικο άτομο. Θέτει στην προσχολική αγωγή διαφορετικές προτεραιότητες και στόχους από τη μετέπειτα σχολική αγωγή. Έρευνες έχουν δείξει ότι είναι σημαντικό για την ανάπτυξη του παιδιού στην πρώτη του επταετία να εγκαθιδρυθεί ένας σταθερός ρυθμός, σε μια ήρεμη και αρμονική ατμόσφαιρα που ωθεί προς την τέχνη, την ανάπτυξη της φαντασίας και τη σωματική δράση σε φυσικό περιβάλλον. Στο επίκεντρο δε, βρίσκεται η επαφή με διαφορετικές δραστηριότητες και η αντίληψη μέσω των αισθήσεων και των εμπειριών του παιδιού. Σε αυτό το πλαίσιο το ελεύθερο παιχνίδι έχει δεσπόζουσα θέση και σημασία.

Οι στόχοι της παιδαγωγικής Waldorf για την προσχολική ηλικία