Η ανάπτυξη του παιδιού έως την ενηλικίωσή του χωρίζεται σε τρεις επταετίες, ανάλογα με τη σωματική και ψυχική του εξέλιξη:

0-7 έτη

Στα πρώτα επτά χρόνια, κυριαρχεί η ανάπτυξη του φυσικού σώματος και των αισθήσεων. Το παιδί αντιλαμβάνεται τον κόσμο γύρω του μέσα από τις αισθήσεις και όλες οι ψυχικές ταραχές επηρεάζουν και τη σωματική του εξέλιξη. Στην εκπαίδευση κυριαρχεί ο ρυθμός και η μίμηση, ενώ το πιο σημαντικό είναι το ανθρώπινο στοιχείο στον εκπαιδευτή και τον γονέα. Με την αλλαγή των δοντιών (γύρω στα επτά έτη), το παιδί θεωρείται ώριμο και έτοιμο για το σχολείο και μπαίνει στο επόμενο στάδιο της ανάπτυξής του.

7-14 έτη

Η δεύτερη επταετία χαρακτηρίζεται από την ανάπτυξη του συναισθηματικού κόσμου. Απελευθερώνονται οι δυνάμεις που χρειάστηκαν στο πρώτο στάδιο για την ανάπτυξη του σώματος και μπορούν να χρησιμοποιηθούν τώρα στην ανάπτυξη της φαντασίας, της μνήμης και της μάθησης. Στα πρώτα χρόνια του σχολείου, όλα τα μαθήματα διδάσκονται μέσα από διάφορες μορφές τέχνης. Και εδώ ο ρυθμός καθορίζει το πρόγραμμα του σχολείου.

14-21 έτη

Η τρίτη επταετία είναι η περίοδος που αναπτύσσεται η διανόηση και δημιουργείται η κρίση. Σε αυτήν την περίοδο, όπου ο νέος αποστασιοποιείται από τους γονείς του και στρέφεται προς τους συνομήλικους του, η εκπαίδευση μπορεί να λειτουργήσει με λογικά, νοητικά, ηθικά και φιλοσοφικά ζητήματα. Μετά τα 21 ο άνθρωπος μπαίνει στο στάδιο της αυτογνωσίας και της αυτοεκπαίδευσης.

Το πρόγραμμα και η ύλη των σχολείων Waldorf είναι πάντα προσαρμοσμένα στην ηλικιακή ωρίμανση του παιδιού. Σε αντίθεση με την πολύ γρήγορη εξέλιξη της σημερινής κοινωνίας, τα σχολεία Waldorf προσπαθούν να μην προτρέχουν και να μην φορτώνουν τα παιδιά με γνώσεις και έννοιες οι οποίες μπορούν να δοθούν αργότερα.