Παιδαγωγικοί στόχοι

Home / Παιδαγωγικοί στόχοι
Σεβασμός στην ατομικότητα

Η παιδαγωγική Waldorf βλέπει σε κάθε παιδί –ανεξαρτήτως της κοινωνικής, εθνικής ή θρησκευτικής του καταγωγής– ένα μοναδικό και ακέραιο άτομο, το οποίο προϋπήρχε της γέννησης και της σύλληψής του. Κουβαλάει το δικό του προσωπικό πεπρωμένο μαζί με τα άγνωστα ακόμα χαρίσματά του για το μέλλον, τα οποία ξεδιπλώνονται σταδιακά στην πορεία της ζωής του.

Στήριξη στον δρόμο τους προς την ελευθερία

Στόχος της παιδαγωγικής είναι να στηρίξει τον νέο άνθρωπο στην πορεία του προς την αυτογνωσία, ώστε να ανακαλύψει και να ξεδιπλώσει τις ικανότητες και τους σκοπούς που κρύβονται μέσα του και να ζει σε αρμονία με τον εαυτό του και τους στόχους του. Αυτό του δίνει τη δυνατότητα να αναλάβει την ευθύνη για τη δική του πορεία, αλλά και για εκείνη άλλων ανθρώπων, για τη γη ως ζωντανού οργανισμού, για το πολιτισμικό και οικονομικό μέλλον της ανθρωπότητας.

Ανάπτυξη κοινωνικών ικανοτήτων

Η παιδαγωγική Waldorf θέλει να εφοδιάσει τα παιδιά και τους νέους με τις ικανότητες που χρειάζονται, ώστε να συμμετέχουν ενεργά και θετικά στο κοινωνικό σύνολο. Σε αυτές συγκαταλέγονται ο σεβασμός για τους άλλους ανθρώπους, η ικανότητα ενσυναίσθησης, η δημοκρατική συνείδηση, καθώς και η ηθική κριτική ικανότητα, η αγάπη για πρωτοβουλία και η διάθεση ανάληψης ευθύνης. Σε μια κοινωνία που γίνεται ολοένα και πιο πολυπολιτισμική, ένα σημαντικό ζητούμενο είναι η διατήρηση του ελεύθερου από προκαταλήψεις ενδιαφέροντος για ανθρώπους διαφορετικής πολιτισμικής προέλευσης. Έτσι, προκύπτουν η κατανόηση και η ανεκτικότητα. Θέλουμε παιδιά διαφορετικής καταγωγής και προσόντων να συμβιώνουν σεβόμενα το ένα το άλλο.

Αφετηρία για μια ολοκληρωμένη υγεία

Η προαγωγή της υγείας και της ευεξίας αποτελεί μόνιμο παιδαγωγικό στόχο, υπό την έννοια ότι η εξέλιξη της υγείας ενός παιδιού εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από παράγοντες για τους οποίους ευθύνονται οι ενήλικες, όπως το υλικό και ψυχικό περιβάλλον, αλλά και η κοινωνική συμπεριφορά των παιδαγωγών, η παιδαγωγική ατμόσφαιρα που δημιουργούν και πολλά άλλα. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται από τους παιδαγωγούς στις επιδράσεις της διδασκαλίας στη φυσιολογία. Ό, τι βιώνει ψυχικά το παιδί εκφράζεται άμεσα σε σωματικές αντιδράσεις και σχηματίζονται προδιαθέσεις, οι οποίες μπορεί να επηρεάσουν σημαντικά τη μετέπειτα υγεία (υγειογένεση) ή ασθένεια. Σε αυτό συμβάλει και η ιδιαίτερη αρχιτεκτονική προσέγγιση των σχολείων με τον υγειογενετικό σχεδιασμό του σχολικού περιβάλλοντος. Η προαγωγή της υγείας γίνεται ωστόσο και με την ιατρική και θεραπευτική έννοια, εφόσον μέρος της παιδαγωγικής Waldorf είναι η στενή συνεργασία με θεραπευτές και γιατρούς.

Χρόνος για την ανάπτυξη του ατόμου

Στην προσχολική ηλικία τίθενται οι βάσεις για τη μελλοντική υγεία ή ασθένεια, την ισχυρή ή αδύναμη απόδοση του ατόμου. Έτσι, κάθε παιδαγωγική δράση και πράξη είναι συνυπεύθυνη για την ανάπτυξη του ατόμου. Η παιδαγωγική Waldorf προσπαθεί ως εκ τούτου να δώσει σε όλες τις σωματικές, γνωσιακές και κοινωνικές δυνάμεις και ικανότητες των παιδιών τον απαραίτητο χρόνο να ωριμάσουν, ώστε να θέσουν έτσι το θεμέλιο για τη δια βίου ικανότητα μάθησης και απόδοσης. Στοχεύει στη διάρκεια, όχι στην ταχύτητα. Σε κάθε παιδί πρέπει να δοθεί ο χρόνος που απαιτεί η δική του προσωπική ανάπτυξη.

Ολοκληρωμένη εκπαίδευση και ατομική υποστήριξη

Για να έχει κάθε παιδί τη δυνατότητα να ανακαλύψει στην περαιτέρω του πορεία τον δικό του δρόμο, η παιδαγωγική Waldorf αποφεύγει κάθε πρόωρη εξειδίκευση και εξατομίκευση. Αντιθέτως, προάγει την ολοκληρωμένη, όσο το δυνατόν πιο ευρεία αγωγή και παιδεία που επιτρέπει σε κάθε παιδί να αναπτυχθεί σύμφωνα με τις δικές του καταβολές και τα δικά του ταλέντα. Η στενή συνεργασία με τους γονείς ή τους κηδεμόνες θεωρείται εδώ αυτονόητη.