Ένα δέντρο μεγαλώνει

«Όπως ένα δέντρο για να αναπτυχθεί και να γίνει δυνατό και μεγάλο χρειάζεται καλές περιβαλλοντικές συνθήκες και φροντίδα, έτσι κι εμείς θέλουμε να δημιουργήσουμε καλές συνθήκες για τα παιδιά μας, να τους δώσουμε χρόνο και χώρο να αναπτύξουν τις ικανότητές τους. Όταν η εσωτερική τους ασφάλεια γίνει δυνατή σαν τον κορμό ενός δέντρου θα μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της ζωής. Τα πρότυπα, η μίμηση, ο ρυθμός και η επανάληψη δημιουργούν τις ρίζες. Η διατροφή και οι εξωτερικές συνθήκες (άνθρωποι, υλικά, τραγούδια, κίνηση) φτιάχνουν έναν γερό κορμό. Στο φύλλωμα βλέπουμε τη διαφορετικότητα, την ποικιλομορφία του καθενός μας, όπως βρίσκει τη θέση του μέσα στον κόσμο» (Brigitte Claßen).

Ενθαρρύνοντας την ελεύθερη σκέψη

Το παιδαγωγικό μας έργο βασίζεται στην παιδαγωγική προσέγγιση που απορρέει από την θεωρητική προσέγγιση (ανθρωποσοφία) του Rudolf Steiner. Ο αυστριακός φιλόσοφος και παιδαγωγός σχεδίασε ένα πρόγραμμα σπουδών διαμορφωμένο ανάλογα με τις αναπτυξιακές φάσεις της παιδικής ηλικίας. Βασική του πεποίθηση ήταν ότι τα σχολεία πρέπει να προσαρμόζονται στις ανάγκες των παιδιών και όχι οι ανάγκες των παιδιών να καθορίζονται από κρατικούς ή άλλους θεσμούς. Έτσι, ανέπτυξε σχολεία που ενθαρρύνουν τη δημιουργικότητα και την ελεύθερη σκέψη.

Το κατάλληλο περιβάλλον

Για να γίνεται η μάθηση ευχάριστη για το παιδί χρειάζεται το κατάλληλο περιβάλλον:

  • Ενήλικες με θετική στάση και αγάπη προς τη ζωή, γίνονται παράδειγμα για το παιδί.
  • Χώρος, φτιαγμένος λειτουργικά προς τις ανάγκες του παιδιού και με φυσικά υλικά, προσφέρει ένα αληθινό μήνυμα προς τις αισθήσεις του παιδιού.
  • Ρυθμός, που ευνοεί την υγιή ανάπτυξη του παιδιού.

Στους παιδόκηπους Waldorf η φαντασία των παιδιών ενθαρρύνεται, καλλιεργείται και λειτουργεί ως θεμελιακό στοιχείο της εκπαίδευσης. Ο ρυθμός γίνεται το κύριο εργαλείο για την εκπαιδευτική πράξη. Προάγεται ο σεβασμός των παιδιών για τη φύση και οι κοινωνικές τους ικανότητες μέσω της καθημερινής συνύπαρξης με τους άλλους.

Παιχνίδια

Τα παιχνίδια στην Καρυδιά είναι απλά, χωρίς σαφείς μορφές ώστε να προάγουν την ανάπτυξη της παιδικής φαντασίας. Δίνουμε μεγάλη σημασία στην ποιότητα των υλικών και χρησιμοποιούμε μόνο φυσικά υλικά, όπως ξύλο, μαλλί προβάτου, κοχύλια κ.ά. Επιλέγουμε να έχουμε σχετικά λίγα παιχνίδια ώστε να προστατέψουμε τα παιδιά από έναν καταιγισμό ερεθισμάτων. Η απλότητα που επιζητούμε εκφράζεται επίσης στα χρώματα, τη μουσική και γενικά στη διαμόρφωση του χώρου μας. Για τον ίδιο λόγο δεν χρησιμοποιούμε ηλεκτρονικά μέσα, όπως π.χ. CD ή ηλεκτρονικούς υπολογιστές, και δεν ενθαρρύνουμε την επαφή των μικρών παιδιών με ηλεκτρονικά παιχνίδια και τηλεόραση, καθώς λειτουργούν ενάντια στην ανάπτυξη της φαντασίας και της σωματικής κίνησης.

Ημερήσιος Κύκλος

Ο ημερήσιος κύκλος στην Καρυδιά διέπεται από κλίμα ελευθερίας και ασφάλειας. Τα παιδιά επιλέγουν ελεύθερα τις δραστηριότητές τους. Για το λόγο αυτό λειτουργούν ταυτόχρονα διάφορες «γωνιές εργασίας», ενώ παρέχεται η δυνατότητα ομαδικής και εξατομικευμένης εργασίας. Η παιδαγωγός αποδέχεται τις ιδιαιτερότητες του κάθε παιδιού, βοηθάει την εξελικτική του πορεία, δουλεύει μαζί με τα παιδιά και όχι για λογαριασμό τους, δεν χρησιμοποιεί την ανταμοιβή ή τη στέρηση, την αξιολόγηση της κακής ή καλής δουλειάς, δεν προβαίνει σε συγκρίσεις ανάμεσα στα παιδιά, ούτε τους επιβάλλει δικές της επιλογές. Το ημερήσιο πρόγραμμα είναι ευέλικτο, τηρουμένων ωστόσο των ωραρίων προσέλευσης – αναχώρησης των παιδιών, καθώς και των ωρών φαγητού, χαλάρωσης και ύπνου.

Εβδομαδιαίος Κύκλος

Στο εβδομαδιαίο πρόγραμμα εντάσσονται δραστηριότητες που αποσκοπούν στην βιωματική χειρωνακτική δράση με σκοπό την ανάπτυξη δεξιοτήτων, αλλά και στην εγκαθίδρυση ενός ρυθμού που βοηθά τα παιδιά να αναπτυχθούν αρμονικά και ισορροπημένα. Έτσι, δημιουργείται η αίσθηση αυτοπεποίθησης, καλλιεργείται ένα κλίμα ασφάλειας και προστασίας, καθώς και η βεβαιότητα ότι ο κόσμος είναι καλός.

Γιορτές – Ετήσιος κύκλος

Οι γιορτές αποτελούν κομβικά σημεία του έτους: Οι γιορτές που ακολουθούν τον κύκλο των εποχών συνδέουν τα παιδιά με τους ρυθμούς της φύσης και με τον εκάστοτε πολιτισμό που τις γιορτάζει. Η σύνδεση της εσωτερικής διάθεσης με κάθε εποχή του έτους -με εορταστικό τρόπο- ωφελεί την παιδική ψυχή. Υπάρχει χαρά στην αναμονή, στην προετοιμασία, στον ίδιο τον εορτασμό και στις αναμνήσεις αργότερα. Στην Καρυδιά έχουμε τέσσερεις μεγάλες γιορτές: τη γιορτή του Αγίου Μαρτίνου (Φαναράκια), τα Χριστούγεννα, το Πάσχα και την καλοκαιρινή μας γιορτή. Οι γιορτές αυτές συμπίπτουν με τις αλλαγές στη φύση και τις εποχές.