Ώρες Λειτουργίας
  • Ο παιδόκηπος λειτουργεί καθημερινά από τις 8:00 έως τις 16:00, από Σεπτέμβριο έως και Ιούλιο
  • Υποδοχή των παιδιών: 8:00-9:30
  • Μεσημεριανή αναχώρηση: 13:30
  • Απογευματινή αναχώρηση: 16:00
Εγγραφές

Οι εγγραφές ξεκινούν το Μάρτιο κάθε χρόνο. Οι ενδιαφερόμενοι γονείς επισκέπτονται τον παιδόκηπο έπειτα από συνεννόηση με τoν υπεύθυνo επικοινωνίας και ενημερώνονται από τις παιδαγωγούς για τον τρόπο λειτουργίας του παιδόκηπου. Στη συνέχεια έρχονται σε επαφή με το ΔΣ για να ενημερωθούν για τον εσωτερικό κανονισμό, τον τρόπο λειτουργίας της εταιρείας, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των εταίρων της Καρυδιάς.

Συνδρομές

Η Καρυδιά συνιστά μια κοινωνική πρωτοβουλία χωρίς στόχο το κέρδος, όπως άλλωστε συμβαίνει με τα σχολεία Waldorf σε ολόκληρο τον κόσμο. Ως εκ τούτου, μεριμνά ώστε να μην αποκλείονται οικογένειες για οικονομικούς λόγους. Η συνδρομή των μελών αποφασίζεται κάθε χρόνο από τη γενική συνέλευση των γονέων.