Τι είναι η ευρυθμία;

Home / Τι είναι η ευρυθμία;

Η ευρυθμία είναι μια τέχνη της κίνησης του σώματος, στην οποία λόγος και μουσική γίνονται ορατά μέσω της κίνησης. Έχει χαρακτηρισθεί επίσης και ως «ορατός λόγος» ή «ορατό τραγούδι». Αντιλαμβάνεται τη γλώσσα, το λόγο, με την ευρεία του έννοια, ως μέσο έκφρασης της ψυχής, της προσωπικότητας, ως κάτι ψυχικό, πνευματικό, το οποίο όμως γίνεται αντιληπτό σωματικά με τις αισθήσεις.

Πέραν της καλλιτεχνικής ευρυθμίας, αναπτύχθηκε και η παιδαγωγική ευρυθμία, η οποία διδάσκεται στα σχολεία Waldorf, σε όλες τις τάξεις, από δασκάλους ειδικά εκπαιδευμένους για τουλάχιστον τέσσερα χρόνια. Στην προσχολική ηλικία το γλωσσικό περιεχόμενο της ευρυθμίας είναι ένα παραμύθι σε έμμετρο λόγο, όπως ένα ποίημα, ώστε να τονίζεται λιγότερο το περιεχόμενο και περισσότερο ο ήχος και ο τόνος της γλώσσας. Τα παιδιά στέκονται σε κύκλο και μιμούνται τις κινήσεις της ευρυθμίστριας, η οποία απαγγέλει συγχρόνως το κείμενο, το οποίο εμπλουτίζεται με μουσικά στοιχεία. Οι κινήσεις γίνονται επί το πλείστον με τα χέρια, αλλά και με τις παλάμες, τα δάκτυλα, τους ώμους, τα πόδια, τα πέλματα κτλ. σε συνδυασμό με διάφορους βηματισμούς. Μέσω αυτών των κινήσεων το παιδί βυθίζεται στην ουσία του παραμυθιού και γίνεται ένα με νεράιδες, ιππότες, αλογάκια, κουνελάκια κοκ.

Σε πρώτο πλάνο βρίσκεται η χαρά που νοιώθει το παιδί καθώς κινείται εν μέσω του κύκλου της ομάδας. Το θεωρητικό υπόβαθρο είναι ωστόσο ότι η κίνηση αποτελεί την προϋπόθεση για την γλωσσική ανάπτυξη του παιδιού και με τη γλώσσα αναπτύσσεται με τη σειρά της η σκέψη. Η ευρυθμία υποστηρίζει αυτή την διαδικασία και επιδρά αναζωογονητικά και εναρμονιστικά στην υγιή ανάπτυξη του παιδιού. Ενισχύει επίσης τον συντονισμό και την ικανότητα ακρόασης. Επιπλέον, δίνει στο σώμα τη δυνατότητα να γίνει όργανο καλλιτεχνικής έκφρασης. Ακόμα, όταν τα παιδιά κάνουν ομαδική ευρυθμία διατηρούν μια ορθή σχέση στον χώρο και στον χρόνο με τους συμμαθητές τους, πράγμα που δημιουργεί έναν ισχυρό και αρμονικό κοινωνικό δεσμό.

Τέλος, υπάρχει και η θεραπευτική μορφή της ευρυθμίας η οποία εφαρμόζεται σε ένα ευρύ φάσμα ασθενειών (τόσο σωματικών, όσο και ψυχικών) και αναπτυξιακών διαταραχών. Η θεραπεία γίνεται πάντα σε συνεργασία με ιατρό. Για να αποκτήσει κανείς το πτυχίο της θεραπευτικής ευρυθμίας χρειάζεται να συνεχίσει τις βασικές του σπουδές στην ευρυθμία με ειδικές μεταπτυχιακές σπουδές διάρκειας 18 μηνών.